Duck hunt

Chương 4. Lực từ, cảm ứng từ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 128 SGK Vật Lý lớp 11

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hùm chết để da, người ta chết để tiếng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên