Snack's 1967

Reading Unit 15 Lớp 12 Trang 162

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 15 Women In Society Reading trang 162 SGK. Thời đại khai sáng (Thời kì thế ki 18 ở Châu Âu khi người ta cho rằng chỉnh lí tri và khoa học (chứ không phải tôn giáo) sẽ làm cho nhân loại tiến bộ).

 UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, xem tranh và trả lời câu hỏi.

1/ Người phụ nữ trong tranh thực hiện bao nhiêu vai trò?

2/ Cuộc sống của cô ấy có phải là tiêu biểu cho cuộc sống cùa phụ nữ Việt Nam? Tại sao? (không)?

While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Trài qua nhiều lịch sử của nền văn minh nhân loại, nhiều tập quán lâu đời đã giới hạn vai trò của người phụ nừ trong xã hội. Nhiều người tin ràng vai trò tự nhiên của phụ nữ là làm vợ và làm mẹ. Những người đó cho rằng phụ nữ thích hợp với việc sinh con và nội trợ, chăm sóc gia đình hơn là tham gia vào kinh doanh hay chính trị ngoài xã hội. Sự nghi ngờ của nhiều người về khả năng trí tuệ của người phụ nữ đã đưa đến việc hầu hết các xã hội không công nhận quyền được học tập, có việc làm, có một số quyền về luật pháp và chính trị của phụ nữ. Đàn ông mới là người nắm giữ hầu hết mọi cương vị nghề nghiệp và quyền lực trong xã hội. , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạch đầu giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu, chỉ đơn giản là nhẫn nại… Thế nhưng, nhẫn nại cũng chính là một loại tình yêu. Vì thế, người thực sự yêu bạn, thực chất chính là người luôn tỏ ra nhẫn nại với bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên