XtGem Forum catalog

Unit 2: Personal Experiences (Kinh nghiệm cá nhân)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn với bản thân rất quan trọng, bởi nếu không có nó, anh không thể trở thành bạn với bất cứ ai trên thế giới.
Friendship with ones self is all important, because without it one cannot be friends with anyone else in the world.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên