Bài 21: Nam châm vĩnh cửu (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 


Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp 5 và lớp 7, hãy đề xuất và thực hiện một thid nghiệm để phát hiện xem một thanh kim loại có phải là nam châm hay không ?


Hướng dẫn giải


Đưa thanh kim loại đó đến gần vụn sắt trộn lẫn vụn nhôm, đồng….Nếu thanh kim loại hút vụn sắt thì nó là nam châm.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Đặt kim nam châm trên giá thẳng đứng như mô tả hình 21.1


+ Khi đã đứng cân bằng,kim nam châm nằm dọc theo hướng nào?


+ Xoay cho kim nam châm lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay. Khi đã đứng cân bằng trở lại , kim nam châm còn chỉ hướng như lúc đầu nữa không? Làm lại thí nghiệm hai lần và cho nhận xét.


Bài 21: Nam châm vĩnh cửu (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.
A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t