XtGem Forum catalog

Bài 21: Nam châm vĩnh cửu (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 


Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp 5 và lớp 7, hãy đề xuất và thực hiện một thid nghiệm để phát hiện xem một thanh kim loại có phải là nam châm hay không ?


Hướng dẫn giải


Đưa thanh kim loại đó đến gần vụn sắt trộn lẫn vụn nhôm, đồng….Nếu thanh kim loại hút vụn sắt thì nó là nam châm.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Đặt kim nam châm trên giá thẳng đứng như mô tả hình 21.1


+ Khi đã đứng cân bằng,kim nam châm nằm dọc theo hướng nào?


+ Xoay cho kim nam châm lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay. Khi đã đứng cân bằng trở lại , kim nam châm còn chỉ hướng như lúc đầu nữa không? Làm lại thí nghiệm hai lần và cho nhận xét.


Bài 21: Nam châm vĩnh cửu (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.
The real and lasting victories are those of peace, and not of war.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên