Chương II – Tiết 5 : Diện tích hình thoi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 32 đến 36 – Trang 128, 129

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 32 đến 36 – Trang 128, 129


32. a) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đườn chéo là 3,6cm và 6cm, hai đường chéo đó vuông góc với nhau. Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác vậy ? Hãy tính diện tích mỗi tứ giác vừa vẽ.

b) Hãy tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d.


Hướng dẫn giải 


a)


Chương II – Tiết 5 : Diện tích hình thoi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 32 đến 36 – Trang 128, 129  • Vẽ đoạn thẳng AC = 6cm

  • Từ một điểm H nằm giữa A và C vẽ đường thẳng này lấy hai điểm B, D sao cho B, D thuộc hai nửa mặt phẳng bờ AC và BD = 3, 6cm.


Tứ giác ABCD là tứ giác cần vẽ. Ta có vô số tứ giác như trên


Chương II – Tiết 5 : Diện tích hình thoi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 32 đến 36 – Trang 128, 129


b) Hình vuông là tứ giác có hai đường chéo vuông góc nên diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d :


Chương II – Tiết 5 : Diện tích hình thoi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 32 đến 36 – Trang 128, 129, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật.
The truth is often a terrible weapon of aggression. It is possible to lie, and even to murder, with the truth.
Alfred Adler
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog