Chương II – Tiết 4 : Diện tích hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến bài 31 – Trang 125, 126

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến bài 31 – Trang 125, 126


26. Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED theo các độ dài đã cho trên hình 140 và biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828cm².

Chương II – Tiết 4 :  Diện tích hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến bài 31 – Trang 125, 126


Hướng dẫn giải


Ta có S (ABCD) = AB.AD  <=> 828 = 23.ad => AD = 36m


Khi đó :


Chương II – Tiết 4 :  Diện tích hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến bài 31 – Trang 125, 126


27. Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF (h. 141) lại có cùng diện tích ? Suy ra cách vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với một hình bình hành cho trước.


Chương II – Tiết 4 :  Diện tích hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến bài 31 – Trang 125, 126


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.
Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog