Duck hunt

Chương III – Tiết 7 : Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 40 đến 49 – Trang 31, 32

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 40 đến 49 – Trang 31, 32


40. Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 ăm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi.

Hướng dẫn giải


Gọi x là tuổi của Phương năm nay với x nguyên dương. Tuổi mẹ là 3x.


12 năm nữa thì tuổi Phương là x + 13. Khi đo tuổi mẹ là : 2(x + 13).


Ta có phương trình : 3x + 13 = 2(x + 13).


<=> 3x  +13 = 2x + 26 <=> x = 26 – 13 = 13 (thoả mãn)


Tuổi Phương là 13.41. Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhún nhường thực sự là sự mãn nguyện.
True humility is contentment.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên