XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 9 – Hình chữ nhật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 58 đến 61 – Trang 99

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 58 đến 61 – Trang 99


58. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

Chương I – Tiết 9 – Hình chữ nhật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 58 đến 61 – Trang 99


Hướng dẫn giải


Áp dụng định lí Pitago, ta có : d² = a² + b²  • Với a = 5, b = 12 thì d² = 5² + 12² = 169 => d = √169 = 13.

  • Với b = √6, d = √10 thì (√10)² = a² + (√6)² => a² = 10 – 6 => a = √4 = 2

  • Với a = √13, d = 7 thì d² = a² + b² => b² = d² – a² = 7 – (√13)² = 36 => b = 6.


59. Chứng minh rằng :


a) Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.


b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.


Hướng dẫn giải


a) Ta biết giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình đó. Hình chữ nhật là hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là rất tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên