Teya Salat

Chương I – Tiết 6 : Đối xứng trục – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 35 đến 38 – Trang 87, 88

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 35 đến 38 – Trang 87, 88


35. Vẽ hình đối xứng với các hình đã cho qua trục d (h.58)

Chương I – Tiết 6 : Đối xứng trục – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 35 đến 38 – Trang 87, 88


Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 6 : Đối xứng trục – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 35 đến 38 – Trang 87, 88


36. Cho góc xOy có số đo 50 độ, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng qua với A QUA oY.


a) So sánh các độ dài OB và OC.


b) Tính số đo góc BOC.


Hướng dẫn giải


 , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian và hoàn cảnh mang lại sự khôn ngoan.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên