XtGem Forum catalog

Bài 33: Các khu vực châu phi tiếp theo

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 33 các khu vực châu phi tiếp theo trang 106 SGK. Nông nghiệp: Sản phẩm chiếm 1/3 tổng sản phẩm xuất khẩu của Nam Phi, chủ yếu là hoa quả cận nhiệt đới, ngô,...

ĐỊA LÝ 7 BÀI 33: GIẢI BÀI TẬP CÁC KHU VỰC CHÂU PHI

TIẾP THEO

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Nam Phi.

Trả lời:

Các nước thuộc khu vực Nam Phi: Ăng-gô-la, Dăm-bi-a, Ma-la-uy, Na-mi-bi-a, Bốt-xoa-na, Dim-ba-bu-ê, Mô-dăm-bích, Xoa-di-len, Lê-xô-thô, CH Nam Phi, Ma-đa-ga-xca.

Câu 2. Thành phần chủng tộc của Nam Phi khác với Bắc Phi và Trung Phi như thế nào?

Trả lời:

Thành phần chủng tộc của khu vực Nam Phi đa dạng hơn Bắc Phi và Trung Phi., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cơm kẻ bất nhân, ăn, ấy chớ, Áo người vô nghĩa, mặc, chẳng thà.
Nguyễn Trãi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên