Teya Salat

Chương III – Tiết 5 : Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 27, 28 – Trang 22

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.
The real and lasting victories are those of peace, and not of war.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên