Chương I – Tiết 12 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tâp SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 70 đến 74 – Trang 32

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.
The busy have no time for tears.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t