Cảm nhận của em khi đọc phần đầu bài “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi
Dưới đây là bài viết cảm nhận của em khi đọc phần đầu bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi:


“Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân (…)


Việc xưa xem xét


Chứng cớ còn ghi”.


Năm 1407, giặc Minh kéo sang xâm lược nước ta. Chúng đã “gây binh kết oán trải hai mươi năm – Bại nhân nghĩa nát cả đất trời” gây nên bao tội ác, bao thảm họa cho đất nước ta, nhân dân ta:


“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,


Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi”.


Năm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa tại rừng núi Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau 10 năm chiến đấu gian lao và anh dũng, quân ta đã quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi. giành lại độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc.


Đầu xuân năm 1428, Nguyễn Trãi đã thay lời Lê Lợi viết bài Bình Ngô đại cáo. tổng kết những chiến công oanh liệt trong 10 năm kháng chiến và tuyên bố Đại Việt bước sang một kỉ nguyên mới “Muôn thuở nền thái bình vững chắc”…, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho thế giới điều riêng tư của anh.
Count not him among your friends who will retail your privacies to the world.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s