Pair of Vintage Old School Fru

Chương III : Phương trình bậc nhất một ẩn – Tiết 1 : Mở đầu về phương trình – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 1 đến 5 – Trang 6, 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 1 đến 5 – Trang 6, 7


1.Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không :

a) 4x – 1 = 3x – 2 ;         b) x + 1 = 2(x – 3);             c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x ?


Hướng dẫn giải


a) 4x – 1 = 3x – 2


Vế trái : 4x – 1 = 4.(-1) = -5


Vế phải : 3x – 2 = 3.(-1) – 2 = -5


Vì vế trái bằng vế phải nên x = -1 là nghiệm của phương trình.


Tương tự các câu b, c các em tiến hành thay như trên, ta được :


b, x = -1 không là nghiệm của phương trình, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhịn được cái thì tức giận một lúc, khỏi được cái lo âu trăm ngày.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên