pacman, rainbows, and roller s

Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8 môn Toán Học

Chương II – Tiết 7 : Phép nhân các phân thức đại số – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 38 đến 41 – Trang 52, 53

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 38 đến 41 – Trang 52, 53 38. Thực hiện các phép tính sau :

Chương II – Tiết 8 : Phép chia các phân thức đại số – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 42 đến 45 – Trang 54, 55

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 42 đến 45 – Trang 54, 55 42. Làm tính chia phân thức :

Chương II – Tiết 9 : Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ 46 đến 49 – Trang 57, 58

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ 46 đến 49 – Trang 57, 58 46. Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số :

Chương II – Tiết 9 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 50 đến 56 – Trang 58, 59

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 50 đến 56 – Trang 58, 59 50. Thực hiện các phép tính :

Chương II – Phần Ôn tập chương II – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 57 đến 64 – Trang 61, 62

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 57 đến 64 – Trang 61, 62 57.Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau :

Chương I : Tứ giác – Tiết 1 : Tứ giác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 1 đến 5 – Trang 66, 67

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 1 đến 5 – Trang 66, 67 1.Tìm x ở hình 5, hình 6 :

Chương II – Tiết 2 : Hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 6 đến 10 – Trang 70, 71

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 6 đến 10 – Trang 70, 71 6. Dùng thước và eeke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song vớ

Chương I – Tiết 3 : Hình thang cân – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8 tập 1 từ bài 11 đến 13 – Trang 74, 75

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8 tập 1 từ bài 11 đến 13 – Trang 74, 75 11. Tính độ dài các cạnh của hình thang cân ABCD trên giấy kẻ ô vuông (h.30),

Chương I – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 16 đến 19 – Trang 75

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 16 đến 19 – Trang 75 16. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứn

Chương I – Tiết 4 : Đường trung bình của tam giác, của hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 20 đến 25 – Trang 79, 80

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 20 đến 25 – Trang 79, 80 A. Đường trung bình của tam giác 20. Tính x trên hình 41.

Chương I – Tiết 4 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến 28 – Trang 80

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến 28 – Trang 80 26. Tính x, y trên hình 45, trong đó AB // CD // EF // GH.

Chương I – Tiết 5 : Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 29 đến 31 – Trang 83

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 29 đến 31 – Trang 83 29. Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọ

Chương I – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 các bài 32, 33, 34 – Trang 83

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 các bài 32, 33, 34 – Trang 83 32. Hãy dựng một góc bằng 30 độ. Hướng dẫn giải Ta thực hiện : Dựng
Ngẫu Nhiên