Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8 môn Toán Học

Chương IV – Tiết 8 : Diện tích xung quanh của hình chóp đều – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 40 đến 43 – Trang 121

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 40 đến 43 – Trang 121. 40. Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25cm, đáy là hình vuông A

Chương IV – Tiết 9 : Thể tích của hình chóp đều – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 44, 45, 46 – Trang 123, 124

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 44, 45, 46 – Trang 123, 124. 44. Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thư

Chương IV – Tiết 9 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 47 đến 50 – Trang 124, 125

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 47 đến 50 – Trang 124, 125. 47. Trong các miếng bìa ở hình 134, miếng nào khi gấp và dần lại thì được

Chương IV – Phần Ôn tập chương IV (Mục B) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán từ bài 51 đến 58 – Trang 128, 129

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán từ bài 51 đến 58 – Trang 128, 129. 51. Tính diện tích xung quanh, diện tích toán phần và thể tích của lăng trụ đứng có

Bài tập ôn tập cuối năm (Phần Hình học) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 1 đến 11 – Trang 131, 132

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 1 đến 11 – Trang 131, 132. 1.Dựng  hình thang ABCD (AB // CD), biết ba cạnh : AD = 2cm, CD = 4cm, BC =

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 chi tiết nhất – Tập 1

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 – Tập 1 Đại số Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức      * Nhân đơn thức với đa thức * Nhân đa thức với đa t
Ngẫu Nhiên