Snack's 1967

Chương VIII : Động vật và đời sống con người – Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học lớp 7 trang 199
Chương VIII : Động vật và đời sống con người – Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học lớp 7 trang 199


Câu 1:

Địa phương em thường nuôi những động vật nào?

Hướng dẫn trả lời:

Hầu hết các địa phương Việt Nam đều nuôi các loại gia súc (trâu, bò, dê, lợn,…), gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng…), cá, tôm, ba ba, lươn,… Các hình thức nuôi tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình và từng địa phương. Có trường hợp thì chăn thả đế con vật tự kiếm ăn và cho ăn thêm. Có trường hợp nuôi nhốt trong chuồng trại và cung cấp toàn bộ thức ăn cho vật nuôi.

 Câu 2:


Các động vật nuôi ở địa phương em có những ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế?

Hướng dẫn trả lời:

– Trâu bò cung cấp sức kéo (cày bừa, kéo xe…) và để lấy thịt, sữa,…

– Lợn là nguồn cung cấp thịt chủ yếu của các địa phương.

– Chó, mèo là vật nuôi trong nhà: chó giữ nhà và cũng cung cấp thịt, mèo diệt chuột…

– Gà, vịt, ngan, ngỗng: cung cấp thịt và trứng…

– Cá, tôm là nguồn thực phẩm có giá trị…

Ngoài ra, ở một số vùng nhân dân còn nuôi một số động vật khác: dê, hươu, gấu, ba ba, lươn, rắn và chim cảnh… với mục đích cung cấp thực phẩm đặc sản có giá trị hoặc để làm cảnh, làm dược liệu,…
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu anh bịt miệng sự thật và chôn nó xuống đất, nó sẽ lớn và ngưng tụ sức mạnh bùng nổ tới mức vào cái ngày mà nó mọc lên, nó sẽ thổi bay mọi thứ.
If you shut up truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.
Emile Zola
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên