Insane

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 83 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
READ. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 83 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 83 SGK)

Đề bài:


Choose a correct case for each of the following treatments.


(Em hãy chọn trường hợp cấp cứu đúng cho mỗi cách điều trị sau đây):


a)     The victim should not sit or stand.


b)     Victim cannot drink wine or beer.


c)     The victim’s head should be below the level of the heart.


d)   You should ease the pain with ice or cold water packs.


e)    The victim should drink a cup of tea when reviving., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu tôi sống thành tâm, thành ý và lương tâm tôi không bị cắn rứt thì ai muốn khen hay chê cũng mặc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên