Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 83 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
READ. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 83 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 83 SGK)

Đề bài:


Choose a correct case for each of the following treatments.


(Em hãy chọn trường hợp cấp cứu đúng cho mỗi cách điều trị sau đây):


a)     The victim should not sit or stand.


b)     Victim cannot drink wine or beer.


c)     The victim’s head should be below the level of the heart.


d)   You should ease the pain with ice or cold water packs.


e)    The victim should drink a cup of tea when reviving., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những điều tưởng chừng bất khả thi: Trong tất cả mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và tâm hồn yếu đuối.
Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring