Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 41 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 41 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 41 SGK)

Đề bài:


Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson. (Hãy nghe câu chuyện sau và chọn đầu để cho bài học luân lý thích hợp nhất).


Nội dung bài nghe:Once a farmer lived a comfortable life with Ills family. His chickens laid many eggs which the farmer used to buy food and clothing for his family.


One day. he went to collect the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, “We’re rich! We’re rich!”


His wife ran to him both looked at the amazement. The wife wanted more, so her husband decided to cut open all ihe chickens and find more gold eggs. Unfortunately he couldn’t find any eggs. When he finished all the chickens were dead.


There were no more eggs of any kind for the foolish farmer and his greedy wife.


DỊCH, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ chúng ta cho đi
không phải vì mức độ giàu sang; bởi lòng tốt giản đơn
không phải bởi sự vĩ đại bề ngoài.
Each of us will one day be judged by our standard of life
not by our standard of living; by our measure of giving
not by our measure of wealth; by our simple goodness
not by our seeming greatness.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên