Unit 3: At Home. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR B. Unit 3: At Home. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


B. Why – because

*    Why là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi là từ để hỏi question word), được dùng để hỏi về lí do. Why có nghĩa là tại sao, vì sao, vì lí do gì, với mục đích gì.


Because là liên từ (conjunction) có nghĩa là “vì, bởi vì”, được dùng để trả lời cho câu hỏi về lí do bất đầu bằng Why.


Vi dụ:


+ Why are you late all the time?


Tại sao lúc nào bạn cùng đến muộn thế?


–      I’m late because I often stay up late.


Tôi muộn do tôi thường hay thức khuya.


+ Why did you buy these shoes?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người mà chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do nào đó.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s