Unit 3: At Home. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR B. Unit 3: At Home. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


B. Why – because

*    Why là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi là từ để hỏi question word), được dùng để hỏi về lí do. Why có nghĩa là tại sao, vì sao, vì lí do gì, với mục đích gì.


Because là liên từ (conjunction) có nghĩa là “vì, bởi vì”, được dùng để trả lời cho câu hỏi về lí do bất đầu bằng Why.


Vi dụ:


+ Why are you late all the time?


Tại sao lúc nào bạn cùng đến muộn thế?


–      I’m late because I often stay up late.


Tôi muộn do tôi thường hay thức khuya.


+ Why did you buy these shoes?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cũng giống như con người sẽ không vui sướng sống trong cơ thể của người khác, một quốc gia cũng vậy, không muốn sống dưới bóng quốc gia dù có cao quý và vĩ đại đến bao nhiêu.
Just as a man would not cherish living in a body other than his own, so do nations not like to live under other nations, however noble and great the latter may be.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog