XtGem Forum catalog

Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 27 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN AND READ. Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 27 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. LISTEN AND READ.

Nam: Hello.


Mrs. Vui: Nam, it’s Mom.


Nam: Hi, Mom.


Mrs. Vui: I’m going to be home late tonight. I have to go and visit Grandma after work.


Nam: What time will you be home?


Mrs Vui: I’ll be home after dinner. I’m sorry, but you’ll have to cook dinner yourself.


Nam: All right.Mrs. Vui: There’s rice in the cupboard, but you ousiht to eo to the market yourself and buy some fish and vegetables. The steamer is under the sink, between the saucepan and the frying pan. The rice cooker is beside the stove., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng
nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể
nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống.
Loss leaves us empty
but learn not to close your heart and mind in grief. Allow life to replenish you. When sorrow comes it seems impossible
but new joys wait to fill the void.
Pam Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên