Pair of Vintage Old School Fru

Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Thì hiện tại hoàn thành với for và since – Present perfect with for and since


* Câu tạo:have/ has + Vpp* Cảch dùng:


Thì hiện tại hoàn thành với for vả since diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn ở hiện tại hoặc có thể kéo dài đến tương lai.


* Ví dụ:


–   How long have you been here?


      We have been here since yesterday.


—> Các bạn đã ờ đây bao lâu rồi?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bước đường của tình yêu chân thực chẳng bao giờ bằng phẳng cả.
The courses of true love never did run smooth.
William Shakespeare
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên