Duck hunt

Nghị luận về một hiện tượng đời sống – Ngữ văn lớp 12

Soạn bài: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

I: Yêu cầu luyện tập

-Dựa vào các đề bài đã cho để tìm hiểu đề, lập dàn ý.

-Qua luyện tập biết cách làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống.

-Có ý thức đúng đắn trước các hiện tượng của đời sống.

II: Luyện tập

Đề 1: Hãy bày tỏ ý kiến của mình về hiện tượng được nêu trong bài viết sau:

Chia chiếc bánh của mình cho ai?

Nếu coi thời gian một ngày của bạn là một chiếc bánh tròn trịa, bạn sẽ chia chiếc bánh đó cho bố mẹ, cho công việc, cho gia đình bao nhiêu và dành cho mình bao nhiêu phần?

Trong khi không ít các bạn trẻ hiện nay đang lãng phí chiếc bánh của mình vào những trò chơi vô bổ thì chàng “thanh niên trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh 2007” Nguyễn Hữu Ân lại dành chiếc bánh thời gian của mình cho những người bệnh ung thư giai đoạn cuối., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi sống trong hiện tại. Tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. Tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng.
I am in the present. I cannot know what tomorrow will bring forth. I can know only what the truth is for me today. That is what I am called upon to serve, and I serve it in all lucidity.
Igor Stravinsky
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên