Insane

Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 141 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 141 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 141 SGK)

Đề bài:


Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it


(Hãy vẽ sơ đồ vào vở bài tập sau đó nghe và hoàn thành nó)


Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 141 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


a. Do you have the correct change?


b. Yes.


c. What do you want to drink?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.
A man's friendships are one of the best measures of his worth.
Charles Darwin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên