XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN . Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 35 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN  .

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 35 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học


Các nguyên tố hóa học được xếp vào bảng tuần hoàn dựa trên các nguyên tắc sau:


a) Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.


b) Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).


c) Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị (electron có khả năng tham gia vào quá trình hình thành liên kết hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).


2. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


a) Ô nguyên tố


Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng gọi là ô nguyên tố. Các ô nguyên tố được đánh số thứ tự, số thứ tự chính là số điện tích Z của nguyên tố đó. Đó cũng chính là số hạt proton trong hạt nhân và bằng số electron thuộc lớp vỏ nguyên tử của nguyên tố đó.


b) Chu kì và nhóm, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết cách gợi ý là nghệ thuật của giảng dạy. Để đạt được nó, chúng ta phải đoán được điều gì sẽ gây hứng thú; chúng ta phải học cách đọc linh hồn con trẻ như chúng ta đọc một bản nhạc. Và rồi, chỉ đơn giản là nhờ đổi điểm nhấn, chúng ta tiếp tục lôi cuốn và biến đổi bài hát.
To know how to suggest is the great art of teaching. To attain it we must be able to guess what will interest; we must learn to read the childish soul as we might a piece of music. Then, by simply changing the key, we keep up the attraction and vary the song.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên