Teya Salat

Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR . Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.A. Giới từ chỉ thời gian – Prepositions of time

Dưới đây là một số giới từ chi thời gian mà em học trong bài 4:


* in – tháng/ năm/ tháng năm


Vỉ dụ: in January (vào tháng giêng)


in 1980 (vào năm  1980)


in May 2004 (vào tháng Năm, năm 2004)


 + He was bom in May 1960.


(Anh ẩy sinh vào tháng 5 năm 1960.)


* in – the morning/ afternoon/ evening: (Vào buổi sáng./ buổi chiều/ buổi tối), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm phải trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm.
The greatest mistake you can make in life is continually fearing that you'll make one.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên