XtGem Forum catalog

Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Thì hiện tại hoàn thành với yet và already

Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7.


Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already và yet.


*         Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với already để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành sớm hơn thời gian dự dịnh.


Ví dụ:


+ Don’t forget to post the letter, will vou? – I’ve already posted it.


Đừng quên bỏ thư nhé. Tôi đã bỏ thư rồi.


+ When is Tom going to start his new job? – He has already started.


Khi nào thì Tom sẽ bắt đầu công việc mới của mình? – Anh ấy đã bẳt đầu đi làm rồi., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng can đảm của những người bình thường là tất cả những gì ngăn cách giữa chúng ta và bóng tối.
The courage of very ordinary people is all that stands between us and the dark.
Pam Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên