Teya Salat

Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 138 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN AND READ. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 138 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 138 SGK)

Đề bài:


Practice the dialogue with a partner.


(Luyện tập hội thoại với bạn bên cạnh).


Nam: Dad. the printer isn’t working.


Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you turned it on yet?


Nam: Yes, I have already done it.


Mr Nhat: Have you connected it properly?


Nam: Oh, Dad. I know how to connect a printer., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.
All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên