The Soda Pop

Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 44 SGK)

Đề bài:


Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ).


 


a)      run                                d) go                          h)ride


e)     have                                i) eat


b)      fly                                 f) do                            j) sit


c)      take                               g) be                           k) come


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta biết tuổi già đến đi khi bắt đầu trông giống như bố mình.
A man knows when he is growing old because he begins to look like his father.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên