Insane

Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Thì qua skhws tiếp diễn – Past Progressive

Cấu tạo:was/ were + V-ingCách dùng:


+ Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quả khứ.


Vi dụ:


–    This time last year I was living in Brazil.


Vào thời gian này năm ngoái tôi đang sống ở Bra-xin.


–    What were you doing at 8 o’clock last night?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết lập sự thực đó.
Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên