Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 142 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
WRITE. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 142 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 142 SGK)

Đề bài:


Match the words with the numbers in the picture.


(Ghép các từ cho sẵn với các con số trong bức tranh).


Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 142 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


a – 6             b-1           c- 4               d-2


e-3                   f-5


Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 142 SGK), , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.
To have joy one must share it. Happiness was born a twin.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have