Teya Salat

Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 92 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
READ. Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang  92 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 92 SGK)

Đề bài:


Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang  92 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


DỊCH


CÁC SỰ KIỆN VỀ VIỆC TÁI SỬ DỤNG


Vỏ xe ô tô   


Hàng năm ớ Mỹ, hàng triệu vỏ xe ô tô vứt đi. Nhưng lốp xe có thế được tái sử dụng để làm ống dẫn và lớp phủ sàn nhà. Ngày nay. nhiều người mang giày dép được làm từ vỏ xe ô rô cũ.


Lon nước uống


Hằng năm trên thế giới, người ta vứt bỏ hàng tỉ lon. Ở Oregon, cách đây một vài năm, chính phủ này đã đưa ra một luật mới. Họ nói rằng chắc phải có tiền đặt cọc cho tất cả các loại nước uống. Và số tiền đặt cọc này chỉ được hoàn trả khi người ta mang người ta mang những loại lon này trả lại để tái sử dụng, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên