XtGem Forum catalog

Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Thì hiện tại tiếp diễn – Present progressive

Chúng ta hãy nhớ lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn:


*Cấu tạo:


am/ is/ are + V-ing


*Cách dùng:


+ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra ngay vào lúc nói.


Ví dụ:


–    We’re learning English now. Bây giờ chúng tôi đang học tiếng Anh.


– Be quick! I’m waiting for you. Nhanh lên nào. Mình đang đợi bạn đây., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong tình yêu, chúng ta chỉ cần luyện tập điều này: buông thả người kia. Vì nắm giữ rất dễ; ta không cần phải học.
We need, in love, to practice only this: letting each other go. For holding on comes easily; we do not need to learn it.
Rainer Maria Rilke
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên