Duck hunt

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Văn có đáp án năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu người ta mà yêu vô lý, thành ra làm hại người ta. Ghét người ta mà ghét vô lý, thành ra làm hại cho thân mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên