XtGem Forum catalog

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Văn có đáp án năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ.
Time makes more converts than reason.
Thomas Paine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên