80s toys - Atari. I still have

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Văn có đáp án năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ.
Let justice be done though the heavens should fall.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên