XtGem Forum catalog

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Văn có đáp án năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người dường như rất hào nhoáng chỉ được cái mẽ ngoài thôi; bên trong họ cũng giống mọi người khác.
People that seem so glorious are all show; underneath they are like everyone else.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên