Teya Salat

Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 111 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GETTING STARTED. Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 111 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 111 SGK)

Đề bài:


Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags

(Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.

Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh em).


Ex: a. The United States of America

Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 111 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


a. The United States of America.                   b. Ausừalia


c. Thailand                                                 d. Britain


e. Canada                                                   f. JapanCho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chiếc bàn, cái ghế, bát hoa quả và cây đàn vi ô lông; còn cần gì hơn cho hạnh phúc?
A table, a chair, a bowl of fruit and a violin; what else does a man need to be happy?
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên