Teya Salat

Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 111 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GETTING STARTED. Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 111 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 111 SGK)

Đề bài:


Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags

(Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.

Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh em).


Ex: a. The United States of America

Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 111 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


a. The United States of America.                   b. Ausừalia


c. Thailand                                                 d. Britain


e. Canada                                                   f. JapanCho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.
Never do anything against conscience even if the state demands it.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên