Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A.Thì hiện tại đơn – The simple present tense

*Cẩu tạo:


S + V (S/ ES)


*Cách dùng:


+ Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ở giai đoạn hiện tại.


Ví dụ :  • I go on holiday twice a year.


             -> Một năm tôi đì nghi hai lần.  • My brother smokes 20 cigarettes a day.


              -> Anh tôi hút 20 điếu thuốc mỗi ngày


+ Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lí hoặc một sự thật hiển nhiên., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cho tới khi phải chịu đựng trong bóng tối, không ai biết buổi sáng sẽ ngọt ngào và đáng quý với trái tim và đôi mắt mình như thế nào.
No man knows till he has suffered from the night how sweet and dear to his heart and eye the morning can be.
Bram Stoker
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên