Disneyland 1972 Love the old s

Lịch Sử 10- Bài 2:XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Sử 10- Bài 2:XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Lịch Sử 10- Bài 2:XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Đời sống bầy người Nguyên thuỷ1. Thị tộc và bộ lạc .- Thị tộc là nhóm người có khoảng hơn 10 gia đình và có cùng chung một dòng máu. Đứng đầu là tộc trưởng.

- Bộ lạc là tập hợp những thị tộc sống gần nhau sống ở ven sông suối , có quan hệ gắn bó với nhau , mọi của cải sinh hoạt được coi là của chung , cùng làm chung , cùng ăn chung, cùng hưởng thụ như nhau.... đứng đầu là tù trưởng và tính “cộng đồng” rất cao

Lịch Sử 10- Bài 2:XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Chế tác công cụ kim loại

2. Buổi đầu của thời đại kim khí .-Cư dân Tây Á và Ai Cập biết sử dụng đồng sớm nhất , đồng đỏ - khoảng 5500 trước đây .-Khoảng 4000 năm trước đây nhiều cư dân trên trái đất biết sử dụng đồng thau.-Khoảng 3000 năm trước đây , cư dân Tây Á và Nam Âu biết dùng đồ sắt .-Công cụ kim khí đã mở ra thời đại mới , năng xuất tăng rất nhanh , đây là cuộc cách mạng trong sản xuất.-Vào buổi đầu thời đại kim khí con người tạo ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên .

3. Sự xuất hiện của tư hữu và xã hội có giai cấp.-Khi xã hội có sản phẩm thừa , một số người lợi dụng chức phận đã chiếm một phẩm của xã hội làm sản phẩm riêng cho mình .-Tư hữu bắt đầu xuất hiện , quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ , gia đình thay đổi theo , gia đình phụ hệ xuất hiện .-Khả năng lao động của các gia đình khác nhau , thúc đẩy sự phân biệt giàu, nghèo .Xã hội nguyên thủy tan vỡ . Con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên – Xã hội cổ đại.

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết thương ở trong chính tâm hồn mình. Những vết thương đó dần trở thành những vết sẹo không bao giờ liền trong ký ức trưởng thành của mỗi chúng ta.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên