Polly po-cket

Lịch Sử 10- Bài 2:XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Sử 10- Bài 2:XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Lịch Sử 10- Bài 2:XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Đời sống bầy người Nguyên thuỷ1. Thị tộc và bộ lạc .- Thị tộc là nhóm người có khoảng hơn 10 gia đình và có cùng chung một dòng máu. Đứng đầu là tộc trưởng.

- Bộ lạc là tập hợp những thị tộc sống gần nhau sống ở ven sông suối , có quan hệ gắn bó với nhau , mọi của cải sinh hoạt được coi là của chung , cùng làm chung , cùng ăn chung, cùng hưởng thụ như nhau.... đứng đầu là tù trưởng và tính “cộng đồng” rất cao

Lịch Sử 10- Bài 2:XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Chế tác công cụ kim loại

2. Buổi đầu của thời đại kim khí .-Cư dân Tây Á và Ai Cập biết sử dụng đồng sớm nhất , đồng đỏ - khoảng 5500 trước đây .-Khoảng 4000 năm trước đây nhiều cư dân trên trái đất biết sử dụng đồng thau.-Khoảng 3000 năm trước đây , cư dân Tây Á và Nam Âu biết dùng đồ sắt .-Công cụ kim khí đã mở ra thời đại mới , năng xuất tăng rất nhanh , đây là cuộc cách mạng trong sản xuất.-Vào buổi đầu thời đại kim khí con người tạo ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên .

3. Sự xuất hiện của tư hữu và xã hội có giai cấp.-Khi xã hội có sản phẩm thừa , một số người lợi dụng chức phận đã chiếm một phẩm của xã hội làm sản phẩm riêng cho mình .-Tư hữu bắt đầu xuất hiện , quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ , gia đình thay đổi theo , gia đình phụ hệ xuất hiện .-Khả năng lao động của các gia đình khác nhau , thúc đẩy sự phân biệt giàu, nghèo .Xã hội nguyên thủy tan vỡ . Con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên – Xã hội cổ đại.

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng vội sống để chóng thành bụi đất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên