The Soda Pop

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 19 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN AND READ. Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 19 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


LISTEN AND READ

Hoa: 3 847 329


Nga: Can I speak to Hoa, please? This is Nga.


Hoa: Hello, Nga.


Nga: I’m going to see the movie Dream City at 6.45 this evening. Would you like to come?


Hoa: Of course, but wait a minute. I have to ask my aunt and she’s downstairs. Hold on… OK, Nga. Aunt Thanh says I can go. Oh, where’s it on?


Nga: At Sao Mai Movie Theater. It’s a bit far from your house, I’m afraid.


Hoa: Well, I know where it is, but I’m using my cousin’s bike tonight.


Nga: OK, Hoa. Let’s meet outside the theater., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.
Love is a flower that grows in any soil, works its sweet miracles undaunted by autumn frost or winter snow, blooming fair and fragrant all the year, and blessing those who give and those who receive.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên