Duck hunt

Ôn Tập Tổng Kết Sinh Học 8

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập ôn tập tổng kết sinh học 8 học kì 2. Gồm có 2 phần, phần lý thuyết và bài tập. Trước tiên mình xem qua phần lý thuyết, trong này có 9 bài cần giải quyết và qua phần bài tập có 5 bài trang 212 cần giải quyết.

BÀI 66: GIẢI BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG KẾT SINH HỌC 8

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh I

Điền bảng:

Bảng 66 - 1. Các cơ quan bài tiết


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người hạnh phúc mong mọi người hạnh phúc. Khi ta càng nhận hưởng thụ, hạnh phúc càng vĩnh viễn xa rời ta. Hạnh phúc duy nhất lâu bền là lòng kiên nhẫn, nhiệt tình theo đuổi chân lý. Hạnh phúc luôn ở nơi ta có thể đạt tới được. Ta chỉ cần thò tay ra sẽ bắt được nó.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên