pacman, rainbows, and roller s

Chương XI : Sinh sản – Tiết 2 : Cơ quan sinh dục nữ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 192
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 192


Câu 1 : Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau :

Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ (sgk)


Hướng dẫn giải


 Đáp án : 1.h ; 2. i ;3. c ; 4. g ; 5. d ; 6. b ; 7. k và e.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-xi-sinh-san-tiet-3-thu-tinh-thu-thai-su-phat-trien-cua-thai-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-195-14826.html
, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bắt giặc bắt vua.
Cầm tặc cầm vương.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên