Chương XI : Sinh sản – Tiết 2 : Cơ quan sinh dục nữ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 192
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 192


Câu 1 : Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau :

Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ (sgk)


Hướng dẫn giải


 Đáp án : 1.h ; 2. i ;3. c ; 4. g ; 5. d ; 6. b ; 7. k và e.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-xi-sinh-san-tiet-3-thu-tinh-thu-thai-su-phat-trien-cua-thai-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-195-14826.html
, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính tâm trí là điều tạo nên sự tốt đẹp hay xấu xa, đau khổ hay hạnh phúc, giàu có hay ngèo khổ.
It is the mind that maketh good of ill, that maketh wretch or happy, rich or poor.
Edmund Spenser
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog