The Soda Pop

Chương XI : Sinh sản – Tiết 2 : Cơ quan sinh dục nữ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 192
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 192


Câu 1 : Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau :

Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ (sgk)


Hướng dẫn giải


 Đáp án : 1.h ; 2. i ;3. c ; 4. g ; 5. d ; 6. b ; 7. k và e.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-xi-sinh-san-tiet-3-thu-tinh-thu-thai-su-phat-trien-cua-thai-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-195-14826.html
, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta hi sinh bản thân để có được tất cả. Rồi khi có tất cả người ta lại hối hả tìm lại bản thân.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên