pacman, rainbows, and roller s

Mô (Sinh Học 8)

Giải bài tập sinh học lớp 8 câu 1 câu 2 bài 4 Mô trong SGk. Mô là một tổ chức gồm các tế bào có cấu trúc giống nhau; ở một số loại mô còn có các yếu tố không có cấu trúc tế bào.

BÀI 4: MÔ

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

- Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết.

- Thử giải thích vì sao tế bào có hình dạng khác nhau.

Trả lời :

- Tế bào cơ, tế bào thần kinh...

- Do chức năng khác nhau mà tế bào phân hoá, có hình dạng và kích thước khác nhau. Sự phân hoá đó diễn ra ngay từ giai đoạn phôi. Mô là một tổ chức gồm các tế bào có cấu trúc giống nhau; ở một số loại mô còn có các yếu tố không có cấu trúc tế bào. Chúng phối hợp thực hiện các chức năng chung

2. Lệnh 2 mục II, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi nào bạn anh bắt đầu khen anh trông thật trẻ, anh có thể tin chắc rằng họ nghĩ anh đã già rồi.
Whenever a man's friends begin to compliment him about looking young, he may be sure that they think he is growing old.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên