Teya Salat

Hô hấp và các cơ quan hô hấp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 20 hô hấp và các cơ quan hô hấp câu 1, 2, 3, 4 trang 67 SGK. Sự thở (còn được gọi là sự thông khí ở phổi) chí là biểu hiện bên ngoài, thấy được sự hó háp, sự trao đổi khí ở tế bào mới là thực chất của hô hấp.

BÀI 20: GIẢI BÀI TẬP HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

- Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

- Hô hấp gồm những giai doạn chú yếu nào (hình 20 - 1)

- Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?

Trả lời:

- Sự thở (còn được gọi là sự thông khí ở phổi) chí là biểu hiện bên ngoài, thấy được sự hó háp, sự trao đổi khí ở tế bào mới là thực chất của hô hấp.

Cụ thể:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người biết yêu bản thân mình không có đối thủ.
He who falls in love with himself will have no rivals.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên