Chương X : Nội tiết – Tiết 2 : Tuyến yên. Tuyến giáp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178


Câu 1 : Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau :

Bảng 56-2. Vai trò của các tuyến nội tiết


Chương X : Nội tiết – Tiết 2 : Tuyến yên. Tuyến giáp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178


Hướng dẫn giải


Chương X : Nội tiết – Tiết 2 : Tuyến yên. Tuyến giáp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178


Câu 2 : Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.


Hướng dẫn giải


Chương X : Nội tiết – Tiết 2 : Tuyến yên. Tuyến giáp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178


Xem thêm tại : http://dehoctot.vn/chuong-x-noi-tiet-tiet-3-tuyen-tuy-va-tuyen-tren-than-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-181-14802.html, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi nghi ngờ hãy nói sự thật.
When in doubt tell the truth.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches