The Soda Pop

Chương X : Nội tiết – Tiết 2 : Tuyến yên. Tuyến giáp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178


Câu 1 : Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau :

Bảng 56-2. Vai trò của các tuyến nội tiết


Chương X : Nội tiết – Tiết 2 : Tuyến yên. Tuyến giáp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178


Hướng dẫn giải


Chương X : Nội tiết – Tiết 2 : Tuyến yên. Tuyến giáp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178


Câu 2 : Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.


Hướng dẫn giải


Chương X : Nội tiết – Tiết 2 : Tuyến yên. Tuyến giáp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178


Xem thêm tại : http://dehoctot.vn/chuong-x-noi-tiet-tiet-3-tuyen-tuy-va-tuyen-tren-than-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-181-14802.html, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ta là dòng chảy bất tận.
Our affections as well as our bodies are in perpetual flux.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên