Duck hunt

Bài 18: Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 18 Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa trang 60 SGK. Từ khi bắt đầu cuộc Cách mạng công nghiệp đến nay, lượng khí thải C02 không ngừng gia tăng; năm 1997 đã đạt đến 355 p.p.m.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 18: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH 

NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

Nhận biết các môi trường ở đới ôn hoà qua tranh ảnh và biểu đồ khí hậu.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 60 SGK địa lý 7: Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt - ẩm tương ứng với các môi trường của đới ôn hòa

SỰ TƯƠNG ÚNG CỬA CÁC BIỂU ĐỒ TƯƠNG QUAN NHIỆT - ẨM VỚI CÁC MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỚI ÔN HÒA


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do không đáng để có nếu nó không bao gồm tự do được sai lầm.
Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên