Snack's 1967

Reading Unit 10 Lớp 12 Trang 106

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 12 Endangered Species Reading trang 106 SGK. Trên 19.000 loài thực vật và 5.000 loài thú trên thế giới bị xếp vào loại có nên cơ bị tuyệt chủng, và hàng ngàn loài khác nữa bị tuyệt chùng mỗi năm, trước khi các nhà sinh vật học có thể nhận diện chúng.

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, em hãy xem tranh và trả lời câu hỏi.

1/ Loại động vật và côn trùng nào dưới đây có ở Việt Nam? 

2/ Loại nào trong số chúng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng?

a. Tortoise            rùa                  e. Leopard           con báo

b. Rhinoceros      tê giác              f. Frog                 ếch nhái

c. Monkey           con khỉ             g. Mosquito          muỗi, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hầu hết mọi người lãng phí phần nào đó của cuộc đời cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có.
Almost every man wastes part of his life attempting to display qualities which he does not possess.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên