Old school Swatch Watches

Cơ Quan Sinh Dục Nam (Sinh Học 8)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học 8 bài 60 cơ quan sinh dục nam trang 189 SGK. Qua bài học này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cấu tạo của bộ phận sinh dục nam như thế nào.

BÀI 60: GIẢI BÀI TẬP CƠ QUAN SINH DỤC NAM

 

I. GIẢI ĐÁP LỆNH

Dựa vào hình 60 - 1 và các chú thích trên hình để hoàn thiện thông tin dưới đây.

Nơi sản xuất tinh trùng là ..................... Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là đó là nơi  ..................... tinh trùng tiếp tục hoàn thiện vể cấu tạo. Tinh hoàn nằm trong  .....................  ở phía ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng (khoảng 33°C - 34°C ). Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo .....................  đến chứa tại  ..................... 

Trả lời:

Nơi sản xuất tinh trùng là tinh hoàn. Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là mào tinh đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện vể cấu tạo. Tinh hoàn nằm trong bìu ở phía ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng (khoảng 33°C - 34°c ). Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo ống dẫn tinh đến chứa tại túi tinh.

II. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c....) điền vào ô trống ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 2, 3 ) ở bảng 60.

Bảng 60. Chức năng của mỗi bộ phận trong cơ quan sinh dục nam, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu sự thật tuyệt đối có thuộc về ai trên thế gian này, nó chắc chắn không thuộc về người hay đảng phái cho rằng mình có nó.
If absolute truth belongs to anyone in this world, it certainly does not belong to the man or party that claims to possess it.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên