Polly po-cket

Hai đề kiểm tra kì 1 Sinh 8 có đáp án Phòng GD & ĐT Ba Đồn năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Hai đề kiểm tra kì 1 Sinh 8 có đáp án Phòng GD & ĐT Ba Đồn năm học 2015 – 2016

Phòng GD & ĐT Thị Xã Ba Đồn năm học 2015 – 2016 ra 2 Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh Học lớp 8 có đáp án chi tiết.  Đề gồm 4 câu tự luận cơ bản. Thời gian làm bài 45 phút.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì môn Hóa 8 có đáp án

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thị Xã Ba Đồn

Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Sinh Học – Lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Đề số 1

Câu 1 (2 điểm):  Mô là gì ? Có những loại mô nào ?

Câu 2 (3 điểm): Ở người có những nhóm máu nào ? Khi truyền máu cần đảm bảo những nguyên tắc nào ? Vẽ sơ đồ truyền máu.

Câu 3 (2 điểm): Thành phần thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng gồm những chất gì? Sau khi tiêu hóa thì cơ thể chúng ta hấp thụ được những chất nào, em hãy kể tên những chất đó?

Câu 4 ( 3 điểm): Nêu biện pháp bảo vệ hệ hô hấp., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học mà không nghĩ thì mất hết, nghĩ mà không học thì mỏi mệt.
Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên