The Soda Pop

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Toán (Đại số và hình học)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.
There is no more fatal blunderer than he who consumes the greater part of his life getting his living.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên