Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Toán (Đại số và hình học)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.
If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt