Snack's 1967

Đề thi và đáp án khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Văn trường THCS Bình Châu

HocTap321 chia sẻ Đề thi và đáp án khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Văn trường THCS Bình Châu

A. VĂN-TIẾNG VIỆT: (4 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Truyện ngắn “Sống chết mặc bay” là của tác giả nào? Nêu nghệ thuật và nội dung chính của truyện.

Câu 2. (2 điểm)

Tìm phép liệt kê trong câu văn sau. Xét về cấu tạo, em  cho biết đó là kiểu liệt kê gì?

“Tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác nhau nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng.” (Thép Mới)

B. TẬP LÀM VĂN: (6 điểm)

Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng đầu tiên.

—————————–Hết———————————-

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU     , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có công thức hay biện pháp nào. Bạn học yêu thương bằng cách yêu thương
bằng cách để tâm và làm những điều phát hiện ra mình cần phải làm.
There isn't any formula or method. You learn to love by loving
by paying attention and doing what one thereby discovers has to be done.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên