Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2015 trường THCS Lương Yên có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2015 trường THCS Lương Yên có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án của trường THCS Lương Yên năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút. Các em tham khảo chi tiết dưới đây.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 8

Trường Trung Học Cơ Sở Lương Yên

Đề Thi Học Kì 1

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1: (2 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) xy – 2y – x + 2

b) x² – 2xy – 9 + y²

Bài 2: (1,5 điểm). Tìm x biết., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.
Friendships multiply joys and divide griefs.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t